161 Crew
Facebook 161 Crew Instagram 161 Crew Tumblr 161 Crew Twitter 161 CrewYouTube 161 Crew Materiały opublikowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, redakcja strony nie namawia nikogo do łamania prawa.

Dwóch londyńskich antyfaszystów w więzieniu

Dwóch antyfaszystowskich więźniów odbywa obecnie karę pozbawienia wolności w związku ze starciem z South East Alliance w Londynie, latem 2014 roku. Jeśli chcesz, możesz napisać do K lub D, adresując kopertę do każdego z nich osobno i wysłać do Freedom Bookshop. Będą one następnie przekazywane więźniom. Pamiętaj, aby podać imię i adres na pocztówce/liście do więzienia aby zostało to zaakceptowane przez władze więzienia.

K or D,
c/o Freedom Bookshop,
Angel Alley,
84b Whitechapel High Street,
London, E1 7QX.

My jako londyńscy antyfaszyści wierzymy historii, która nauczyła nas, że działania antyfaszystowskie są ZAWSZE samoobroną. Poprzez tę radykalną tradycję konfrontacji z faszystami i ich ideologią organizujemy przestrzeń dla klasy pracującej w celu tworzenia świata bez głodu i strachu.

Solidarność naszą bronią!

Za: rabble.org.uk

Brak komentarzy

Odpowiedz