161 Crew
Facebook 161 Crew Instagram 161 Crew Tumblr 161 Crew Twitter 161 CrewYouTube 161 Crew Materiały opublikowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, redakcja strony nie namawia nikogo do łamania prawa.

O NAS

Ekipa161 CREW to grupa przyjaciół i znajomych wywodzących się z różnych środowisk. Dużą część wśród nas stanowią antyfaszystowscy skinheadzi ale są też punki, hip hopowcy, antyfaszystowscy chuligani i kilku ciężkich do zaklasyfikowania wariatów. Co nas łączy to nienawiść do faszyzmu, rasizmu oraz innych postaw o totalitarnym charakterze i pod wszelkimi ich postaciami. Angażując się w tego typu projekt chcemy zaprezentować kulturę ulicy o jasno określonej, antyfaszystowskiej postawie. Nie znajdziecie wśród nas politycznie poprawnych liberałów, którzy chcieliby wszelkie problemy rozwiązywać za pomocą srogich artykułów w Gazecie Wyborczej albo doniesieniom na policję. Nie znajdziecie wśród nas fanów czerwonych dyktatorów. Nie znajdziecie wreszcie wśród nas bezideowych frajerów, którzy pod płaszczykiem „apolityczności” ukrywają swoje prawicowe sympatie, podają rękę nazistom jednocześnie krzycząc jak bardzo nienawidzą „lewaków”, albo są zbyt wielkimi tchórzami, aby jasno określić swoją postawę wobec faszystowskiego ścierwa.

161 CREW ma za zadanie pokazać, że zaangażowanie w coś więcej niż picie browaru jest bardziej rozpowszechnione niż może się wydawać i że są sytuacje, kiedy każdy człowiek z odrobiną godności powinien wybrać stronę barykady. Prosimy o kontakt wszystkich, którzy chcą z nami współpracować.

161 CREW is a group of friends and mates coming from different circles. Big part of our group are Anti-fascist skinheads, but there are also punks, hip hop fans, Anti-fascist hooligans and few crazies that are hard to classify. We are connected by our hatred towards fascism, racism and all totalitarian ideologies under any names. By getting involved in project such as this website we want to present street culture with clear, Anti-fascist stance. Amongs us you will not find politically correct liberals, who would like to solve all problems by writing stern articles in Gazeta Wyborcza or by contacting police. You will not find any fans of red dictators among us neither. And last but not least you will not find among us any non-ideological fencesitters, who hide their right wing sympathies under disguise of being „apolitical”, shake hands with nazis and at the same time shouthow much they hate „lefties” or are too big cowards to make their stance towards fascist scum clear.

161 CREW wants to show that being involved in something more than drinking beer is more common that you can think and that there are situations in which any human with some dignity left should choose one side of the barricade. Anybody that wants to co-operate with us, please get in touch.