Skontaktuj się z nami

Hej, czego szukasz?

Aktywizm

100 haseł i przygotowanie na marsze proaborcyjne

Mija kolejny dzień masowych protestów w całym kraju, które są proaborcyjne, z tej okazji przygotowaliśmy wam 100 haseł, na banery, plakaty, przemówienia, wlepki czy do skandowania. Nie każdy człowiek musi być kreatywny, a do stworzenia przekazu starczy już tylko pisak i kawałek kartonu. Polecamy wam używać kontrastowych kolorów do tła. Jak ktoś ma więcej czasu, może pobawić się w wyklejankę, napisać kredą na ulicy swoje hasła, lub numer do Aborcji bez granic, iść na wlepkowanie miasta, godne uwagi jest kontynuowanie akcji z 2019 roku “plakaciary przeciw przemocy wobec kobiet” i wiele innych.

Strona na facebooku “Marsz dla bezpiecznej aborcji” przygotowała również instruktaż co do partyzantki proaborcyjne, którą można szerzyć: kredą, sprejem, markerem, klejem, klawiaturą czy zwykłą rozmową:

#PartyzantkaAborcyjna – to umieszczanie w przestrzeni publicznej kontaktów do zaufanych stron udzielających wsparcia osobom w niechcianej ciąży. (…) to walka z dezinformacją i troska, o to aby żadna osoba w potrzebie nie została bez dostępu do bezpiecznej aborcji.”

Protestowo- proaborcyjne- uliczne narzędzia taktyczne:

 • Parasolka: oprócz tego że stała się symbolem ruchu kobiecego w Polsce, świetnie chroni nie tylko przed deszczem, ale również przed kamerami, fleszami, gazem i okiem dronów w tłumie. Złożoną można się również bronić w razie ataku napastników. Zepsutymi parasolkami można też ozdabiać bramy czy płoty.
 • Wieszak: krwawy symbol samodzielnego usuwania ciąży. Wieszak przyczepiony do plakatu pomaga umieścić go na okratowanej przestrzeni. Kilkaset wieszaków na bramie wejściowej staje się bardzo czasochłonne do usunięcia. Co ciekawe uderzając na płasko wieszakiem o karton można zrobić efektywny hałas.
 • Rękawiczki jednorazowe: Oprócz tego że są polecane przy Covid, przydadzą się też przy kontakcie z farbą, klejem lub gazem, ubrudzone nie szkoda zdjąć i wyrzucić.
 • Maseczka\bandanna: Pomoże zarówno przy wirusie, co i zachowaniu większej anonimowości. Nie ściągamy z nosa! Warto mieć kilka i wymieniać jak się zamoczy.
 • Głośnik\megafon: Prócz przemówień, czasami można umilić też przemarsz\postój wybraną przez siebie muzyką. W razie sytuacji awaryjnej, łatwiej ogłosić to większej ilości osób.
 • Warto też pomyśleć o czymś, co wyręczy nasz głos w celowym robieniu hałasu, można zatem wziąć ze sobą gwizdek, garnek, wuwuzelę, bęben czy inny dowolny instrument. Palenie gumy w oponach, czy klakson również robi robotę.

Jak się ubrać na protest?

Oto setka haseł na proaborcyjne plakaty\banery\wlepy:

Znajdują się tutaj hasła wulgarne, śmieszne, poważne jak i wszechstronne. Przy robieniu plakatu, postaraj się by litery były jak największe i jak najwyraźniejsze, użyj kontrastowych z tłem kolorów. Jeśli nie chcesz robić burzy mózgów, ani riserczu to się po prostu częstuj:

 1. Aborcja da wszystkich, nie tylko dla bogatych
 2. Chcemy wyboru zamiast terroru
 3. Aborcja bez granic, aborcja bez wstydu
 4. Aborcja bez granic (+48 222 922 597)
 5. Strefa wolna od faszystowskiego spierdolenia
 6. Aborcja wszędzie bo była jest i będzie
 7. Rewolucja jest kobietą
 8. Rząd na bruk, bruk na rząd
 9. Wypierdalać NA BOSAKA
 10. Kto kobiety atakuje niech na wojnę się szykuje
 11. Twoja religia-moje ciało
 12. Wolność, równość, pomoc wzajemna
 13. Zachowaj dystans- od mojej macicy
 14. Wykrwawić władzę, a nie kobiety
 15. Proaborcyjne = za życiem
 16. Myślę, czuję, decyduję
 17. Jarek Jarek wyjdź z naszych szparek
 18. Wykrwawić rząd, wyzwolić kobiety, uciszyć kler, faszyści-precz
 19. Nasze ulice, nasze macice
 20. Jarek, niestety, twój rząd obalą kobiety
 21. Bosak ogląda porno do końca, bo myśli że będzie ślub
 22. Prawicowi politycy, łapy z dala od macicy
 23. Aborcja prawem człowieka- nie łaską
 24. Aborcja prawem każdej osoby z macicą
 25. Kiedy władza mnie nie broni, moje siostry będę chronić
 26. Nie macie sumienia zmuszając nas do rodzenia
 27. Uwaga uwaga, wszechpolska robi szpagat
 28. Przepraszamy za utrudnienia, mamy rząd do obalenia
 29. Jesteśmy wnuczkami czarownic których nie udało wam się spalić
 30. Gumek też zakażecie?
 31. Zajmijcie się ciałem Chrystusa
 32. Walczcie z wirusem a nie z kobietami
 33. Cała polska śpiewa z nami wypierdalać z pisowcami
 34. Godek Kaja, wypierdalaj
 35. Kaja Godek miała wybór
 36. Przez rząd nie czuję się bezpieczna
 37. Kobieta to nie inkubator
 38. Nie będę żywym grobem dla martwych dzieci
 39. Chcemy zdrowia nie zdrowasiek
 40. Od mojego ciała- księża i politycy wara!
 41. Chcemy dzieci z miłości i wyboru- a nie z gwałtu i terroru
 42. Siostra i mama decyduje SAMA
 43. Kinga powiedz tacie żeby patrzył w swoje gacie
 44. Gwałcą moje prawa by mieć prawo gwałcić mnie
 45. Aborcja jest EKO
 46. Kler nie rodzi- niech nie rządzi
 47. To nie kompromis- to kompromitacja
 48. Oznaka męskości- walka o prawa kobiet do godności
 49. Kasa na szkoły, nie na kościoły
 50. Świecka wagina- to nasze święte prawo
 51. Czcigodni mężowie, o cnotach ze stali- obyście się nie zesrali
 52. Miło już było
 53. Moją krwią podpisano wyrok na śmierć
 54. Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater
 55. Girls just wanna have FUNdamental rights
 56. Kroczę w obronie krocza
 57. Robimy porządek w tym kurwidole
 58. PIS- Podłość.Ignorancja.Sadyzm
 59. Wy nam odbieracie prawa, my wam odbierzemy władzę
 60. Co za miejsce- nie do życia
 61. Pis i Konfederacja to nie ludzie- to ideologia
 62. Nikt nie chce rodzić się niechciany
 63. Nasza płodność -wasza podłość
 64. Kiedy przestałyśmy być chronionym prawnie cudem życia?
 65. Aborcja to osobista decyzja- nie temat debaty politycznej
 66. Wolność, równość i siostrzeństwo
 67. Fundamentaliści, homofoby, nacjonaliści, pisowcy, konfederaci -macie krew na rękach
 68. Strach się ruchać
 69. A na stosie ich gorliwej wiary spłoną jak zwykle (kobiety\LGBTQ\uchodźcy)
 70. Nie potrzebuję seksu, rząd jebie mnie codziennie
 71. Módlmy się o prawo do aborcji
 72. Jarek, chłopie, bój się Boga i kobiet
 73. Kuria wasza mać
 74. Wkurwi-ona
 75. Serdecznie zapraszamy wypierdalać
 76. I tak urodzimy wam lewaka
 77. Rodzenie w tym kraju jest kurwa uwłaczające
 78. Tak się rodzi państwo totalitarne
 79. Zajmijcie się swoimi PISiorami
 80. Kobiet prawa- wspólna sprawa
 81. Chcesz decydować o innych? To se kup kurwa SIMSY
 82. Następny parasol otworzymy wam w dupie
 83. To jest kurwa cyrk
 84. Duda myśli że in vitro to pizzeria
 85. W imię zasad skurwysyny
 86. Moja macica to nie kaplica
 87. Solidarność naszą siłą
 88. Wasze sądy i kaplice, nasze pięści i macice
 89. Trzeba było nas nie wkurwiać
 90. Jeśli myślicie że na to piekło będziemy pozwalać- wpierdalać
 91. Tym razem to my spalimy was na stosie
 92. Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem opór staje się obowiązkiem
 93. Studiowałam zarządzanie, zarządzam wypierdalać
 94. Legalna, bezpieczna, aborcja na życzenie- teraz
 95. My dziewczyny, zgrana paka, nie boimy się prawaka
 96. Mój rozum, moje ciało, moja wolność
 97. Nie będę żywą trumną
 98. Feminista to prawdziwy mężczyzna
 99. Do piekła pociągniemy was ze sobą
 100. Kobieta myśląca zagrożeniem dla władzy
 101. Każda inna- wszyscy równi
 102. W 62r. ukradłeś księżyc, więc masz gdzie spierdalać
 103. Nie ma boga jest załoga
 104. Bogobojni- chcecie z nami wojny?
 105. Liberte, Egalite, wypierdalajte
 106. Nigdy nie będziesz szła sama
 107. Chcesz chronić życie? Finansuj rehabilitacje dzieci
 108. Jesteście za życiem? Przyjmijcie uchodźców

Wybrane z tej setki 30 haseł, które nadają się na skandowanie:

 1. <wysokim tonem> Jeeebać Bosaa-ka <klaskanie rytmu 2 potem 3 szybkie uderzenia>
 2. Uci-szyć kler, fa-szy-ści precz
 3. Zawsze i wszędzie! (Ziemkiewicz\Kaczyński\Korwin\Duda\Bosak) Jeeebany będzie
 4. Nie ma Boga- jest za-ło-ga
 5. Fa-szy-zmo-wi mó-wię NIE, wszech-po-la-ku pier-dol się
 6. Rząd na bruk, bruk na rząd
 7. Na bo-sa-ka wy-pier-da-lać
 8. I tak uro-dzę wam le-wa-ka
 9. Ka-ja Go-dek mia-ła wy-bór
 10. Krzy-sztof Bo-sak, za-mknij-mordę
 11. My dziew-czy-ny zgra-na pa-ka, nie bo-imy sie pra-wa-ka
 12. Re-wo-lu-cja jest ko-bie-tą
 13. Wy-krwa-wić wła-dzę a nie ko-bie-ty
 14. Myślę czuję, de-cy-du-ję
 15. Na-sze uli-ce, na-sze maci-ce
 16. Chce-my wy-bo-ru, za-miast terro-ru
 17. Jarek! Nieste-ty twój rząd obalą kobie-ty
 18. Nie ma-cie sumie-nia, znusza-jąc do rodze-nia
 19. Uwaga- uwaga, wszech-pol-ska robi szpa-gat
 20. Wal-czcie z wiru-sem, anie ko-bie-ta-mi
 21. Caała polska śpieewa z naami wy-pier-da-lać z piisoowcami <melodia stadionowa>
 22. Chce-my zdro-wia nie zdro-wa-siek
 23. To nie kompro-mis to kom-pro-mi-tac-ja
 24. Kasa na szko-ły, nie na kościo-ły
 25. Wol-ność rów-noś i sio-strze-ństwo
 26. Ko-biet pra-wa wspól-na spra-wa
 27. Mo ja ma-ci-ca to nie kapli-ca
 28. Trze-ba by-ło nas nie wkur-wiać
 29. Pis-P-O jed-no zło
 30. Wa-sze sądy i kap-li-ce, na-sze pięści i ma-ci-ce
 31. Każ-da wła-dza lu-dzi zdra-dza
 32. Hej Bis-Ku-pie, przew-ru-ciło ci się w du-pie
 33. Hej Kato-le, po-li-ty-cy, ła-py precz od mej maci-cy
 34. Nie bę-dzie-my się uża-lać pro-ste ha-sło wy-pier-da-lać
 35. Bis-kup ni-gdy nie uro-dzi, więc niech nie mó-wi co mam robić
 36. Nie ma Bo-ga jest za-ło-ga

Co warto pamiętać przy skandowaniu? Krzycząc weź pod uwagę przerwy, w których można złapać oddech. Gdy słyszysz z daleka hasło, (a dookoła ciebie jest akurat cicho)oraz gdy tylko je zrozumiesz i zaakceptujesz podchwyć i zakrzycz, staraj się wbić w rytm- jednak w praktyce wychodzi różnie. Jeśli nie satysfakcjonuje cię poziom twojego głosu- przede wszystkim poćwicz oddychanie przeponą. Jeśli nie masz już siły albo chcesz je oszczędzać- możesz krzyczeć tylko część hasła, akcentując przede wszystkim co uważasz, a wciąż dodając echa.

Co jeszcze jest istotne?

 • Nie dziękujemy policji na demonstracjach!
 • Żadne kompromisy nas nie obchodzą! Walczymy o pełny, bezpieczny i bezpłatny dostęp do aborcji dla każdej osoby z macicą, walczymy o naszą godność- dlatego hasła i postulaty społeczne i proaborcyjne nie powinny być pomijane!
 • Tutaj bardzo ważne informacje antyrepresyjne, oprócz nieaktualnego konsensusu akcyjnego, ten tekst może ci dużo wyjaśnić o tym jak się zachowywać podczas akcji i kontaktu z policją oraz ewentualnym zatrzymaniem. Dowiesz się z niego co to jest grupa affinity i dlaczego warto w takiej być.
 • Tutaj od kolektywu szarańcza również co to jest grupa affinity, ale też sygnały ręczne, jak się ubrać, o formowaniu bloku i blokowaniu własnym ciałem.
 • To nie my prowokujemy- tylko władza, Kaczyński wzywający w oficjalnej przemowie do mobilizacji fundamentalistów religijnych, wyborców pis i innych konserwatystów przeciwko “wrogom polskich wartości”. Dlatego możesz spodziewać się ataków z ich strony.
 • Nigdy nie nasyłamy policji na innych protestujących!
 • Aborcja to nie jest temat do debaty politycznej czy referendum.
 • Tutaj opisana jest ochrona związana z gazem pieprzowym oraz zrzutka na ten cel.
 • Starajmy się nie używać haseł sugerujących że bycie osobą homoseksualną, seks-workerkom, czy z niepełnosprawnościami jest negatywne czy powinno być powodem do wstydu. Ableizm, rasizm, seksizm, homofobia- nie dopuszczajmy takich haseł na demonstracjach.
 • Na koniec serdecznie odradzamy celowych ataków na kościoły i ich “obrońców” – dopóki oni sami nie prowokują lub atakują demonstrujących. Pamiętajmy że to właśnie im zależy na prowokacji, podziale społeczeństwa i nawoływaniu do nienawiści.

“Uczynić biedną dziewczynę matką, pozbawić ją pracy dlatego, bo spodziewa się macierzyństwa, kopnąć ją z pogardą, zrzucić na nią cały ciężar błędu i jego skutków, zagrozić jej latami więzienia, jeżeli oszalała rozpaczą chce się od tego zbyt ciężkiego na jej siły brzemienia uwolnić, oto filozofia praw, które – aż nadto znać – były przez mężczyzn pisane.”

-T. Boy Żeleński, “Piekło kobiet“, Warszawa 1930, s. 178.
close

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO

Komentarze

Strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Nie namawiamy nikogo do łamania prawa.