Skontaktuj się z nami

Hej, czego szukasz?

Aktywizm

100 haseł i przygotowanie na marsze proaborcyjne

Mija kolejny dzień masowych protestów w całym kraju, z tej okazji przygotowaliśmy wam 100 haseł, na banery, plakaty, przemówienia, wlepki czy do skandowania. Nie każdy człowiek musi być kreatywny, a do stworzenia przekazu starczy już tylko pisak i kawałek kartonu. Polecamy wam używać kontrastowych kolorów do tła. Jak ktoś ma więcej czasu, może pobawić się w wyklejankę, napisać kredą na ulicy swoje hasła, lub numer do Aborcji bez granic, iść na wlepkowanie miasta, kontynuować akcję z 2019 roku „plakaciary przeciw przemocy wobec kobiet” i wiele innych.

Strona na facebooku „Marsz dla bezpiecznej aborcji” przygotowała również instruktaż co do partyzantki aborcyjnej, którą można szerzyć: kredą, sprejem, markerem, klejem, klawiaturą czy zwykłą rozmową:

#PartyzantkaAborcyjna – to umieszczanie w przestrzeni publicznej kontaktów do zaufanych stron udzielających wsparcia osobom w niechcianej ciąży. (…) to walka z dezinformacją i troska, o to aby żadna osoba w potrzebie nie została bez dostępu do bezpiecznej aborcji.”

Protestowo- uliczne narzędzia taktyczne:

 • Parasolka: oprócz tego że stała się symbolem ruchu kobiecego w Polsce, świetnie chroni nie tylko przed deszczem, ale również przed kamerami, fleszami, gazem i okiem dronów w tłumie. Złożoną można się również bronić w razie ataku napastników. Zepsutymi parasolkami można też ozdabiać bramy czy płoty.
 • Wieszak: krwawy symbol samodzielnego usuwania ciąży. Wieszak przyczepiony do plakatu pomaga umieścić go na okratowanej przestrzeni. Kilkaset wieszaków na bramie wejściowej staje się bardzo czasochłonne do usunięcia. Co ciekawe uderzając na płasko wieszakiem o karton można zrobić efektywny hałas.
 • Rękawiczki jednorazowe: Oprócz tego że są polecane przy Covid, przydadzą się też przy kontakcie z farbą, klejem lub gazem, ubrudzone nie szkoda zdjąć i wyrzucić.
 • Maseczka\bandanna: Pomoże zarówno przy wirusie, co i zachowaniu większej anonimowości. Nie ściągamy z nosa! Warto mieć kilka i wymieniać jak się zamoczy.
 • Głośnik\megafon: Prócz przemówień, czasami można umilić też przemarsz\postój wybraną przez siebie muzyką. W razie sytuacji awaryjnej, łatwiej ogłosić to większej ilości osób.
 • Warto też pomyśleć o czymś, co wyręczy nasz głos w celowym robieniu hałasu, można zatem wziąć ze sobą gwizdek, garnek, wuwuzelę, bęben czy inny dowolny instrument. Palenie gumy w oponach, czy klakson również robi robotę.

Jak się ubrać na protest?

Oto setka haseł na plakaty\banery\wlepy:

Znajdują się tutaj hasła wulgarne, śmieszne, poważne jak i wszechstronne. Przy robieniu plakatu, postaraj się by litery były jak największe i jak najwyraźniejsze, użyj kontrastowych z tłem kolorów. Jeśli nie chcesz robić burzy mózgów, ani riserczu to się po prostu częstuj:

 1. Aborcja da wszystkich, nie tylko dla bogatych
 2. Chcemy wyboru zamiast terroru
 3. Aborcja bez granic, aborcja bez wstydu
 4. Aborcja bez granic (+48 222 922 597)
 5. Strefa wolna od faszystowskiego spierdolenia
 6. Aborcja wszędzie bo była jest i będzie
 7. Rewolucja jest kobietą
 8. Rząd na bruk, bruk na rząd
 9. Wypierdalać NA BOSAKA
 10. Kto kobiety atakuje niech na wojnę się szykuje
 11. Twoja religia-moje ciało
 12. Wolność, równość, pomoc wzajemna
 13. Zachowaj dystans- od mojej macicy
 14. Wykrwawić władzę, a nie kobiety
 15. Myślę, czuję, decyduję
 16. Jarek Jarek wyjdź z naszych szparek
 17. Wykrwawić rząd, wyzwolić kobiety, uciszyć kler, faszyści-precz
 18. Nasze ulice, nasze macice
 19. Jarek, niestety, twój rząd obalą kobiety
 20. Bosak ogląda porno do końca, bo myśli że będzie ślub
 21. Prawicowi politycy, łapy z dala od macicy
 22. Aborcja prawem człowieka- nie łaską
 23. Aborcja prawem każdej osoby z macicą
 24. Kiedy władza mnie nie broni, moje siostry będę chronić
 25. Nie macie sumienia zmuszając nas do rodzenia
 26. Uwaga uwaga, wszechpolska robi szpagat
 27. Przepraszamy za utrudnienia, mamy rząd do obalenia
 28. Jesteśmy wnuczkami czarownic których nie udało wam się spalić
 29. Gumek też zakażecie?
 30. Zajmijcie się ciałem Chrystusa
 31. Walczcie z wirusem a nie z kobietami
 32. Cała polska śpiewa z nami wypierdalać z pisowcami
 33. Godek Kaja, wypierdalaj
 34. Przez rząd nie czuję się bezpieczna
 35. Kobieta to nie inkubator
 36. Nie będę żywym grobem dla martwych dzieci
 37. Chcemy zdrowia nie zdrowasiek
 38. Od mojego ciała- księża i politycy wara!
 39. Chcemy dzieci z miłości i wyboru- a nie z gwałtu i terroru
 40. Siostra i mama decyduje SAMA
 41. Rząd taki gibki że wchodzi nam do cipki
 42. Kinga powiedz tacie żeby patrzył w swoje gacie
 43. Gwałcą moje prawa by mieć prawo gwałcić mnie
 44. Aborcja jest EKO
 45. Kler nie rodzi- niech nie rządzi
 46. To nie kompromis- to kompromitacja
 47. Oznaka męskości- walka o prawa kobiet do godności
 48. Kasa na szkoły, nie na kościoły
 49. Świecka wagina- to nasze święte prawo
 50. Czcigodni mężowie, o cnotach ze stali- obyście się nie zesrali
 51. Zegarki cofamy do średniowiecza
 52. Miło już było
 53. Moją krwią podpisano wyrok na śmierć
 54. Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater
 55. Girls just wanna have FUNdamental rights
 56. Kroczę w obronie krocza
 57. Robimy porządek w tym kurwidole
 58. PIS- Podłość.Ignorancja.Sadyzm
 59. Wy nam odbieracie prawa, my wam odbierzemy władzę
 60. Co za miejsce- nie do życia
 61. Pis i Konfederacja to nie ludzie- to ideologia
 62. Wara od mojej cipy
 63. Nikt nie chce rodzić się niechciany
 64. Nasza płodność wasza podłość
 65. Kiedy przestałyśmy być chronionym prawnie cudem życia?
 66. Aborcja to osobista decyzja- nie temat debaty politycznej
 67. Wolność, równość i siostrzeństwo
 68. Fundamentaliści, homofoby, nacjonaliści, pisowcy, konfederaci -macie krew na rękach
 69. Strach się ruchać
 70.  A na stosie ich gorliwej wiary spłoną jak zwykle kobiety\LGBTQ\uchodźcy
 71. Nie potrzebuję seksu, rząd jebie mnie codziennie
 72. Módlmy się o prawo do aborcji
 73. Jarek, chłopie, bój się Boga i kobiet
 74. Kuria wasza mać
 75. Wkurwi-ona
 76. Serdecznie zapraszamy wypierdalać
 77. I tak urodzimy wam lewaka
 78. Rodzenie w tym kraju jest kurwa uwłaczające
 79. Tak się rodzi państwo totalitarne
 80. Zajmijcie się swoimi PISiorami
 81. Kobiet prawa- wspólna sprawa
 82. Chcesz decydować o innych? To se kup kurwa SIMSY
 83. Następny parasol otworzymy wam w dupie
 84. To jest kurwa cyrk
 85. Duda myśli że in vitro to pizzeria
 86. W imię zasad skurwysyny
 87. Moja macica to nie kaplica
 88. Solidarność naszą siłą
 89. Wasze sądy i kaplice, nasze pięści i macice
 90. Trzeba było nas nie wkurwiać
 91. Jeśli myślicie że na to piekło będziemy pozwalać- wpierdalać
 92. Tym razem to my spalimy was na stosie
 93. Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem opór staje się obowiązkiem
 94. Studiowałam zarządzanie, zarządzam wypierdalać
 95. Legalna, bezpieczna, aborcja na życzenie- teraz
 96. My dziewczyny, zgrana paka, nie boimy się prawaka
 97. Mój rozum, moje ciało, moja wolność
 98. Nie będę żywą trumną
 99. Feminista to prawdziwy mężczyzna
 100. Do piekła pociągniemy was ze sobą
 101. Kobieta myśląca zagrożeniem dla władzy
 102. Każda inna- wszyscy równi
 103. W 62r. ukradłeś księżyc, więc masz gdzie spierdalać
 104. Nie ma boga jest załoga
 105. Bogobojni- chcecie z nami wojny?
 106. Liberte, Egalite, wypierdalajte
 107. Nigdy nie będziesz szła sama
 108. Chcesz chronić życie? Finansuj rechabilitacje dzieci
 109. Jesteście za życiem? Przyjmijcie uchodźców

Wybrane z tej setki 30 haseł, które nadają się na skandowanie:

 1. <wysokim tonem> Jeeebać Bosaa-ka <klaskanie rytmu 2 potem 3 szybkie uderzenia>
 2. Uci-szyć kler, fa-szy-ści precz
 3. Zawsze i wszędzie! (Ziemkiewicz\Kaczyński\Korwin\Duda\Bosak) Jeeebany będzie
 4. Nie ma Boga- jest za-ło-ga
 5. Fa-szy-zmo-wi mó-wię NIE, wszech-po-la-ku pier-dol się
 6. Rząd na bruk, bruk na rząd
 7. Na bo-sa-ka wy-pier-da-lać
 8. I tak uro-dzę wam le-wa-ka
 9. Ka-ja Go-dek mia-ła wy-bór
 10. Krzy-sztof Bo-sak, za-mknij-mordę
 11. My dziew-czy-ny zgra-na pa-ka, nie bo-imy sie pra-wa-ka
 12. Re-wo-lu-cja jest ko-bie-tą
 13. Wy-krwa-wić wła-dzę a nie ko-bie-ty
 14. Myślę czuję, de-cy-du-ję
 15. Na-sze uli-ce, na-sze maci-ce
 16. Chce-my wy-bo-ru, za-miast terro-ru
 17. Jarek! Nieste-ty twój rząd obalą kobie-ty
 18. Nie ma-cie sumie-nia, znusza-jąc do rodze-nia
 19. Uwaga- uwaga, wszech-pol-ska robi szpa-gat
 20. Wal-czcie z wiru-sem, anie ko-bie-ta-mi
 21. Caała polska śpieewa z naami wy-pier-da-lać z piisoowcami <melodia stadionowa>
 22. Chce-my zdro-wia nie zdro-wa-siek
 23. To nie kompro-mis to kom-pro-mi-tac-ja
 24. Kasa na szko-ły, nie na kościo-ły
 25. Wol-ność rów-noś i sio-strze-ństwo
 26. Ko-biet pra-wa wspól-na spra-wa
 27. Mo ja ma-ci-ca to nie kapli-ca
 28. Trze-ba by-ło nas nie wkur-wiać
 29. Pis-P-O jed-no zło
 30. Wa-sze sądy i kap-li-ce, na-sze pięści i ma-ci-ce
 31. Każ-da wła-dza lu-dzi zdra-dza
 32. Hej Bis-Ku-pie, przew-ru-ciło ci się w du-pie
 33. Hej Kato-le, po-li-ty-cy, ła-py precz od mej maci-cy
 34. Nie bę-dzie-my się uża-lać pro-ste ha-sło wy-pier-da-lać
 35. Bis-kup ni-gdy nie uro-dzi niech nie mó-wi co mam robić
 36. Nie ma Bo-ga jest za-ło-ga

Co warto pamiętać przy skandowaniu? Krzycząc weź pod uwagę przerwy, w których można złapać oddech. Gdy słyszysz z daleka hasło, (a dookoła ciebie jest akurat cicho)oraz gdy tylko je zrozumiesz i zaakceptujesz podchwyć i zakrzycz, staraj się wbić w rytm- jednak w praktyce wychodzi różnie. Jeśli nie satysfakcjonuje cię poziom twojego głosu- poćwicz oddychanie przeponą. Jeśli nie masz już siły albo chcesz je oszczędzać- możesz krzyczeć tylko część hasła, akcentując co uważasz a wciąż dodając echa.

Co jeszcze jest istotne?

 • Nie dziękujemy policji na demonstracjach!
 • Żadne kompromisy nas nie obchodzą! Walczymy o pełny, bezpieczny i bezpłatny dostęp do aborcji dla każdej osoby z macicą, walczymy o naszą godność- dlatego hasła i postulaty społeczne nie powinny być pomijane!
 • Tutaj bardzo ważne informacje antyrepresyjne, oprócz nieaktualnego konsensusu akcyjnego, ten tekst może ci dużo wyjaśnić o tym jak się zachowywać podczas akcji i kontaktu z policją oraz ewentualnym zatrzymaniem. Dowiesz się z niego co to jest grupa affinity i dlaczego warto w takiej być.
 • Tutaj od kolektywu szarańcza również co to jest grupa affinity, ale też sygnały ręczne, jak się ubrać, o formowaniu bloku i blokowaniu własnym ciałem.
 • To nie my prowokujemy- tylko władza, Kaczyński wzywający w oficjalnej przemowie do mobilizacji fundamentalistów religijnych, wyborców pis i innych konserwatystów przeciwko „wrogom polskich wartości”. Dlatego możesz spodziewać się ataków z ich strony.
 • Nigdy nie nasyłamy policji na innych protestujących!
 • Aborcja to nie jest temat do debaty politycznej czy referendum.
 • Tutaj opisana jest ochrona związana z gazem pieprzowym oraz zrzutka na ten cel.
 • Starajmy się nie używać haseł sugerujących że bycie osobą homoseksualną, seks-workerkom, czy z niepełnosprawnościami jest negatywne czy powinno być powodem do wstydu. Ableizm, rasizm, seksizm, homofobia- nie dopuszczajmy takich haseł na demonstracjach.
 • Na koniec serdecznie odradzamy celowych ataków na kościoły i ich „obrońców” – dopóki oni sami nie prowokują lub atakują demonstrujących. Pamiętajmy że to właśnie im zależy na prowokacji, podziale społeczeństwa i nawoływaniu do nienawiści.

„Oni tylko czekają pod tymi kościołami, żeby ktoś ich zaczepił, na to liczą. Niech polski kościół ma twarz czekającego na wpierdol Bąkiewicza. Olejmy ich”. – Marta Lempart.

close

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO

Komentarze

Strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Nie namawiamy nikogo do łamania prawa.